Dzień 09.11.2023 na długo zapadnie w pamięci pracowników PRONAR, ponieważ tego dnia w Centrum Wystawowym PRONAR odbyła się gala wręczenia odznaczeń resortowych, którymi były: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. Odznaczenia te stanowią najwyższe wyróżnienie za pracę dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej i zostały przyznane na wniosek Prezesa Rady Właścicieli PRONAR.

Gospodarzem ceremonii był p. Sergiusz Martyniuk – Prezes PRONAR oraz p. Krzysztof Lewczuk – Kierownik ds. Personalnych. Wyjątkowym gościem był Wojewoda Podlaski – p. Bohdan Paszkowski. W swoim przemówieniu p. Sergiusz Martyniuk nawiązał do 35-letniej historii firmy oraz sukcesów, które udało się osiągnąć. Wspominał o sprzedaży do ponad 90 krajów świata na niemal wszystkich kontynentach, o stałym rozwoju portfolio maszyn firmy oraz o szeregu nowych inwestycji mających na celu dalszą automatyzację produkcji. „To wszystko, co udało się przez te 35 lat stworzyć nie byłoby możliwe, gdyby nie ludzie, którzy są częścią zespołu PRONAR. Tak uważam i w tym miejscu dziękuję Wam za waszą pracę oraz wasz wkład.” – słowa te p. Sergiusz Martyniuk skierował do wszystkich laureatów.

Po przemowie nastąpiła właściwa część ceremonii – dekoracja laureatów, której dokonali p. Sergiusz Martyniuk oraz p. Bohdan Paszkowski.

Krzyż Zasługi jest odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta RP za specjalne zasługi dla państwa lub obywateli oraz spełnianie czynów znacznie wykraczających poza zakres zwykłych obowiązków, którego historia sięga roku 1923, kiedy to był on najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych za wkład dla kraju i społeczeństwa. Odznaczenie to zdobyły następujące osoby:

 1. Pani Marta Gnatpracownik Działu Kalkulacji w Siemiatyczach
 2. Pan Andrzej Kiryłowicz pracownik Działu Handlu w Narwi
 3. Pan Paweł Szutkiewicz kierownik Wydziału Pneumatyki i Hydrauliki w Narwi

Medal za Długoletnią Służbę jest również przyznawany przez Prezydenta RP jako nagroda za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a historia tego medalu sięga 1938 roku. W precedencji polskich odznaczeń zajmuje on miejsce za Medalem za Ofiarność i Odwagę. Odznaczenie to zdobyły:

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowane zostały następujące osoby:

 1. Pani Irena Iwaniuk – Pracownik Działu Kalkulacji w Narwi
 2. Pan Anatol Pietruczuk – Kierownik Sekcji w Wydziale Kół Tarczowych w Narwi

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowane zostały następujące osoby:

 1. Pan Andrzej ChichłowskiKierownik Sekcji w Wydziale Wdrożeń w Narwi
 2. Pani Gabriela Kurianowicz Pracownik Działu Administracji w Narwi
 3. Pan Roman Osipiuk Kierownik Magazynu Centralnego w Narwi
 4. Pan Jakub Witomski Pracownik Wydziału Produkcji Kół Tarczowych w Narwi

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowane zostały następujące osoby:

 1. Pan Łukasz Chomutowski Pracownik Wydziału Produkcji w Narewce
 2. Pan Marek GodończukPracownik Wydziału Produkcji w Strabli
 3. Pan Krzysztof Kisielewski Pracownik Wydziału Produkcji w Narewce
 4. Pan Maciej Tobota Pracownik Fabrycznego Punktu Sprzedaży w Jaszczołtach
 5. Pan Tomasz Topczewski Pracownik Wydziału Produkcji w Strabli
 6. Pan Radosław Tymiński Koordynator Planowania Produkcji w Siemiatyczach

Ostatnie odznaczenie jest odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa i Rozwoju Wsi” nadawane jest nieprzerwanie od roku 1970 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób ze szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Odznakę tę otrzymali:

 1. Pan Mirosław Bowtruczuk Pracownik Wydziału Produkcji w Narwi
 2. Pan Zbigniew KotarskiKonstruktor Wydziału Kół Tarczowych w Narwi
 3. Pan Marcin Smosna Pracownik Wydziału Produkcji w Narwi
 4. Pan Tomasz WilczyńskiPracownik Działu Zakupów w Narwi

Na zakończenie gali głos zabrał Wojewoda Podlaski – p. Bohdan Paszkowski. Złożył on serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi życząc sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym. Zwrócił także uwagę na dynamiczny rozwój firmy PRONAR oraz stałe poszerzanie nie tylko portfolio maszyn, ale także inwestycje w nowe fabryki i nowoczesne technologie.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.