W środę, 18.10.2023 w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Forum Biznesu Polska-Ukraina Sektor Maszyn i Urządzeń. Fabryka w Siemiatyczach stała się centrum dialogu i współpracy środowisk biznesowych w celi wsparcia ukraińskich i polskich przedsiębiorstw na Ukrainie w obliczu agresji militarnej w celu poprawy współpracy handlowej i gospodarczej, oraz nawiązania kontaktów biznesowych w formacie Polska-Ukraina.

Marka PRONAR posiada bogate portfolio produktów przystosowanych do bieżących potrzeb Ukrainy, w której to występują problemy zarówno zalegającego gruzu oraz odpadów, które muszą zostać utylizowane, jak i konieczności restrukturyzacji, wymiany i unowocześnienia ukraińskich maszyn, w tym także maszyn rolniczych. Marka PRONAR oraz jej rozwiązana techniczne są w stanie pomóc Ukrainie rozwiązać te problemy.

W Forum Biznesu Polska-Ukraina Sektor Maszyn i Urządzeń wzięło udział ponad 130 firm z Polski i Ukrainy. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęły: Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Marka PRONAR do tej pory aktywnie uczestniczy w wydarzeniach dotyczących tematyki odbudowy Ukrainy. Firma posiada szerokie portfolio maszyn, które z pewnością przydadzą się lokalnym firmom ukraińskim, czy też firmom zagranicznym w procesie oczyszczania oraz recyklingu gruzu. Niemniej jednak, wydarzenie organizowane w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach miało nieco inny charakter. Zazwyczaj, na tego typu wydarzeniach pojawia się bardzo dużo teorii. Wydarzenie to miało na celu zbliżenie Polski i Ukrainy od praktycznej strony – strony skonkretyzowania biznesowych rozmów prowadzonych już od dłuższego czasu.

Ukraina, w dobie obecnej sytuacji, potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, dlatego też w dyskusję włączali się przedstawiciele agencji rządowych i organizacji pozarządowych, instytucji finansowych oraz tych zajmujących się odbudową tamtejszej gospodarki.

Forum obejmowało trzy panele tematyczne:

Panel nr.1 – Ocena potrzeb Ukrainy. Szanse i możliwości dla biznesu

Zgromadzeni goście dyskutowali na temat oceny stanu zasobów maszynowych w Ukrainie, możliwości oraz ograniczeń biznesowych, a także planów i zapotrzebowania na zakup maszyn i urządzeń. Ważnym aspektem były także programy wsparcia eksportu oraz wsparcia procesu odbudowy dotkniętego agresją militarną kraju.

Panel nr.2 – Rynek maszyn i urządzeń budowlanych w Polsce i na Ukrainie, relokacja transgraniczna. Instrumenty wsparcia dla polskich firm.

Dyskusja dotyczyła instrumentów wsparcia eksportu polskich towarów oraz inwestycji, zasad leasingu oraz jego możliwości i ograniczeń oraz doświadczeniach handlowych na rynkach Polski i Ukrainy. Istotne w tym panelu były rozmowy o praktycznej wiedzy popartej doświadczeniem biznesowym.

Panel nr.3 – Technologie wykorzystania materiałów z recyklingu we wszystkich obszarach budownictwa – drogi, koleje, budownictwo przemysłowe – Mobilna Linia Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zgromadzeni goście podzielili się swoim doświadczeniem na temat technologii i praktyki wykorzystywania materiałów z recyklingu, zrównoważonych i efektywnych rozwiązań w celu redukcji odpadów i ekologicznego rozwoju Ukrainy, a także korzyści wynikających z wykorzystania materiałów z recyklingu w procesie odbudowy Ukrainy.

Unikatową część forum stanowiła prezentacja oferty maszyn i urządzeń poszczególnych przedsiębiorstw, w tym także pokazy pracy wybranych rozwiązań technicznych firmy PRONAR – mobilnych kruszarek i przesiewaczy, które są odpowiedzią na problem zalegającego na Ukrainie gruzu po masowych atakach.