Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Numer telefonu (*)

  Wybierz województwo

  Twoja wiadomość

  Przeczytałem i zaakceptowałem politykę prywatności.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pronar Sp. z o .o. w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie;*

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.) pochodzących od Pronar Sp. z o .o.;*

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Pronar Sp. z o .o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138, 650..);*

  "Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę."


  Administratorem danych osobowych jest PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi 17 – 210, przy ul. Mickiewicza 101 A , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139188, NIP 543-02-00-939, kapitał zakładowy: 51.000 zł, pokryty w całości, zwanym dalej: "PRONAR"
  W PRONAR powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres do kontaktu: Inspektor Ochrony Danych PRONAR, PRONAR sp. z o.o., ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew, adres e-mail: iod@pronar.pl.

  (*)- pola obowiązkowe