Z wielką przyjemnością informujemy, że 14 marca 2018 po pozytywnej ocenie Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego Pronaru o badania właściwości mechanicznych, badania twardości metodami Rockwella, Brinella, Vickersa oraz badania udarności sposobem Charpy’ego.

Akredytacja potwierdzona została Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1631 i oznacza, że Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego Pronaru posiada kompetencje zgodne z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Akredytacja laboratoriów służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań, wzorcowań i inspekcji certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowo działającego systemu, w tym poprawy jakości usług oraz wzrostu zaufania klientów co do rzetelności badań wykonywanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Pronaru

Informacje szczegółowe na temat zakresu akredytacji można uzyskać w witrynie Polskiego Centrum Akredytacji

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.