Na zaproszenie Prezesa Rady Właścicieli firmy Pronar Sergiusza Martyniuka, siedzibę główną w Narwi odwiedzili przedstawiciele Bractwa Kurkowego – najstarszego stowarzyszenia obronnego w Europie i w Polsce.

Goście spotkali się z przedstawicielami Pronaru na terenie fabryki w Narwi. Po krótkim zapoznaniu z ofertą firmy, jej historią i możliwościami, rozpoczęli zwiedzanie fabryki. Zobaczyli jak z wykorzystaniem nowoczesnych technologii powstają elementy pneumatyki i hydrauliki, przyczepy, koła tarczowe, a także jak wyglądają badania przeprowadzone w Centrum Badawczo Rozwojowym. Ostatnimi etapami wycieczki było odwiedzenie hangaru z flotą powietrzną firmy oraz wspólny obiad. Członkowie bractwa na sam koniec zgodnie podkreślali, że możliwości produkcyjne firmy Pronar są naprawdę ogromne.

Bractwa Kurkowe są jednymi z najstarszych stowarzyszeń obronnych w Europie i w Polsce. Powstały na naszych ziemiach ponad 750 lat temu, najpierw w Krakowie, Poznaniu, na Śląsku i w Wielkopolsce. W Europie Zachodniej mają jeszcze starszą tradycję i działają nieprzerwanie od wczesnego średniowiecza. Broniąc przed najeźdźcami małej ojczyzny, jaką było dane miasto i jego wiejska okolica, odgrywały istotną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców. Mogły służyć także przykładem innym środowiskom, jak w potrzebie służyć krajowi i wzmacniać opór przeciwko wrogom.

Obecnie bracia Kurkowi strzegą i kultywują zwyczaje i tradycje, a każdy nowo wstępujący w szeregi bractwa musi wykazać się wysokim poziomem patriotyzmu, aktywnością obywatelską, a przy tym szacunkiem dla wartości chrześcijańskich, udziałem w życiu religijnym.

Działalność bractwa to jednak nie tylko kształtowanie tożsamości narodowej i tradycji, ale także niesienie pomocy. Od siedmiu lat Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe organizuje dobroczynny Bal Królewski, z którego dochód przekazywany jest na rzecz Caritas. W tym roku bal zorganizowany został na dzień 2 lutego.