Rosnące wymagania wynikające z potrzeby spełniania przez przedsiębiorstwa przetwarzające i magazynujące odpady coraz bardziej wyśrubowanych norm ekologicznych sprawiają, że zwiększa się popyt na nowoczesne stacjonarne instalacje do ich przetwarzania. Aby szybko realizować zamówienia na takie obiekty, Pronar otworzył w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) biuro konstrukcyjne, które przygotowuje ich projekty.

Produkowane w Pronarze stacjonarne instalacje do przetwarzania odpadów pomagają przedsiębiorstwom w prowadzeniu działalności zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, m.in. w zakresie zabezpieczenia roszczeń i specjalnych warunków magazynowania odpadów. Zainteresowanie instalacjami Pronaru jest bardzo duże, dlatego Pronar otworzył nowe biuro konstrukcyjne w Wągrowcu. Pracują w nim specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu zaawansowanych i nowoczesnych maszyn, mający szeroką wiedzę na temat pracy stacjonarnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki temu są oni w stanie doradzić przyjęcie najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych, które osiągną optymalną wydajność.

Każdy przygotowywany projekt jest dopasowany do potrzeb zamawiającego. W pierwszej fazie zbierane są szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanego materiału oraz tego, czy odpady są zmieszane czy też pochodzą ze zbiórki selektywnej. Skalę projektu pozwala określić planowana ilość przetwarzanych odpadów. Nie bez znaczenia jest także informacja o miejscu lokalizacji instalacji – czy jest to inwestycja typu greenfield (na terenie dotychczas niezabudowanym i bez infrastruktury), czy należy ją dopasować do istniejącej infrastruktury (budynki lub maszyny już eksploatowane).

Projektowanie i produkcja instalacji odbywa się zgodnie z wymogami BAT (ang. best available technology) – najbardziej efektywnego oraz zaawansowanego poziomu rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności. Dzięki temu, każdy zamawiający ma pewność, że otrzyma produkt wykonany z użyciem najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań technicznych.

Projekty instalacji zlecają także nabywcy z zagranicy. W realizacji tych inwestycji niezwykle przydane okazuje się zebrane przez lata doświadczenie Pronaru w sprzedaży mobilnych maszyn recyklingowych oraz ugruntowana pozycja marki w wielu krajach na świecie.

Docelowo w biurze konstrukcyjnym Pronaru w Wągrowcu znajdzie zatrudnienie 20 pracowników.