Announcement Date : Aug 26 , 2021
  • Budowa Centrum Wystawowego w Siemiatyczach
  • Rozpoczęcie produkcji dwuwałowych rozdrabniaczy asynchronicznych
  • Uruchomienie strefy pokazów dynamicznych maszyn recyklingowych w Siemiatyczach