Announcement Date : Mar 24 , 2016
  • Budowa nowych hal produkcyjnych w Narewce i Siemiatyczach.
  • Intensyfikacja prac budowlano- wykończeniowych w nowym zakładzie produkcyjnym w Hajnówce (produkcja osi).
  • Seryjna produkcja nowej generacji ciągników serii P5.
  • Otwarcie Centrum Badawczo- Rozwojowego (CBR).