Announcement Date : Feb 18 , 2014
  • Rozbudowa i modernizacja fabryki w Siemiatyczach i Działu Serwisu w Narwi.
  • Unowocześnienie zaplecza produkcyjno-technologicznego na Wydziale Wdrozeń,
    Wydziale Kół Tarczowych oraz Wydziale Pneumatyki i Hydrauliki.
  • Rozpoczęcie seryjnej produkcji i sprzedaży maszyn do recyklingu.
  • Rozpoczęcie budowy Zakładu Produkcyjnego w Hajnówce (produkcja osi).