Announcement Date : Feb 18 , 2013

Rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)
w Narwi oraz oddanie do użytku nowego magazynu
Wydziału Kół Tarczowych