Announcement Date : Feb 18 , 2011

Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży profili stalowych, duży wzrost zatrudnienia i ekspansja sprzedaży na sześciu kontynentach