Announcement Date : Feb 18 , 2009

Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży maszyn oraz przyczep
do agregacji z samochodami ciężarowymi