Announcement Date : Feb 18 , 2004

Wzmożenie działań handlowych na rynku wewnętrznym i w eksporcie,
intensyfikacja prac rozwojowych i konstrukcyjnych maszyn rolniczych,
komunalnych, leśnych, melioracyjnych i budowlano-drogowych,
rozpoczęcie ich produkcji i sprzedaży na szeroką skalę