Announcement Date : Feb 18 , 2002

Rozbudowa zakładu produkcyjnego i pomieszczeń
socjalno-biurowych w Narwi, modernizacja dotychczasowych linii montażowych
i wybudowanie całkowicie nowych na potrzeby kolejnych dziedzin produkcji