Announcement Date : Feb 18 , 2001

Uruchomienie Wydziału Produkcji Tworzyw Sztucznych
oraz wprowadzenie ISO 9001:2000