Announcement Date : Feb 18 , 1995

Modernizacja i przystosowanie zakładu w Narwi do nowych
kierunków produkcji