Announcement Date : Feb 18 , 1994

Utworzenie sieci dealerskiej i serwisowej na terytorium RP