Announcement Date : Feb 18 , 1993

Dynamiczny rozwój handlu ciągnikami własnej produkcji
oraz marki MTZ