Announcement Date : Feb 18 , 1989

Eksport i Import towarów rolno-spożywczych
oraz nawozów mineralnych