Announcement Date : Feb 18 , 1988

Założenie i rozpoczęcie działalności,
powstanie marki PRONAR