Kontakt


Pronar Sp. z o.o. 
Siedziba Główna
Zakład nr 2

 • ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew
 • +48 85 682 71 00
 • pronar@pronar.pl
 • +48 85 681 63 83
Pronar Sp. z o.o.
Hurtownia Stali. Wydział profili stalowych
Zakład nr 3

 • ul. Bielska 47, 17-210 Narew
 • +48 85 68 27 613
 • pronar@pronar.pl
 • +48 85 68 27 603
Pronar Sp. z o.o.
Wydział Tworzyw Sztucznych
Zakład nr 1

 • ul. Bielska 86, 17-210 Narew
 • +48 85 68 27 481
 • pronar@pronar.pl
 • +48 85 68 16 456

 

 

Zakład Produkcyjny Pronar
Filia Narewka

Zakład Produkcyjny Pronar
Filia Siemiatycze

Zakład Produkcyjny Pronar
Filia Strabla

Zakład Produkcyjny Pronar
Filia Hajnówka

 • ul. Białostocka 5G, 17-200 Hajnówka
 • +48 85 682 73 93
 • pronar@pronar.pl
 • +48 85 681 63 83

Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew
NIP 543-02-00-939; REGON P-008002850, BDO 000014169
KRS 0000139188, Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy PLN 51.000,-

 1. Dział Sprzedaży Krajowej

  Sprzęt agro:

  Sprzęt komunalny:

 2. Dział Części Zamiennych

   

  Sprzedaż:

  • +48 85 68 27 288, +48 85 68 27 219
  • czesci@pronar.pl
  • +48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127

  Magazyn:

  • +48 85 68 27 177, +48 85 68 27 218
  • magazyn@pronar.pl
  • +48 85 68 27 163, +48 85 68 27 127
 3. Dział Exportu
  Menadżer: Europa Pólnocna, Zachodnia, Afryka, Austalia, Ameryka Południowa

   

  Menadżer: Niemcy Austria

   

  Menadżer: Europa Wschodnia, Południowa, Rosja, Azja

   

  Maszyny komunalne i recykling
 4. Dział Serwisu
 5. Dział Kadr
 6. Dział Księgowości
 7. Dział Marketingu
 8. Dział Logistyki
 9. Pneumatyka i Hydraulika

   

  Sprzedaż:

  Informacja techniczna:

  • +48 85 682 71 34, +48 85 682 72 03
  • pih@pronar.pl
  • +48 85 682 73 13
 10. Wydział Kół Tarczowych
 11. Centrum Badawczo- Rozwojowe
 12. Hurtownia Paliw i Olejów
  • ul. Handlowa 6H, 15-399 Białystok
  • +48 85 744 19 98, +48 85 742 68 13
  • hurtownia@pronar.pl
  • +48 85 744 19 99
 13. Stacje paliw Pronar
 14. Inspektor Ochrony Danych
  • Inspektor Ochrony Danych – Barbara Kuczko
  • +48 85 682 73 37
  • iod@pronar.pl
Fabryczne Punkty Sprzedaży – dojazd

Jaszczołty

 • Jaszczołty 44, 17-315 Grodzisk
 • +48 85 681 65 65
 • Norbert Morzy – +48 502 860 352
 • Łukasz Wierczuk – +48 503 191 144
 • Maciej Tobota – +48 501 896 472
 • Piotr Kozak – +48 506 137 238
 • fps.jaszczolty@pronar.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 9.00 – 14.00

 1. Galeria Jaszczołty
  Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Wasilków

 • Ul. Ks. Rabczyńskiego 1, 16-010 Wasilków k. Białegostoku
 • +48 85 719 42 50
 • Eugeniusz Leończuk – +48 501 445 774
 • Adam Charytoniuk – +48 501 544 012
 • Dariusz Szymański – +48 512 368 525
 • Daniel Czarnecki – +48 506 139 334
 • fps.wasilkow@pronar.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 9.00 – 14.00

 1. Galeria Wasilków
  Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

 

Koszarówka

 • ul. Wiejska 1, 19-200 Koszarówka, Grajewo
 • +48 86 261 02 25
 • Marek Guzowski – +48 501 543 843
 • Krzysztof Fadrowski – +48 500 099 189
 • Krzysztof Mołczanowski – +48 501 206 572
 • Dariusz Niedźwiedzki – +48 506 137 198
 • fps.koszarowka@pronar.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 9.00 – 14.00

 1. Galeria Koszarówka
  Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Sztabin

 • Ul. Augustowska 94A, 16-310 Sztabin
 • +48 87 641 25 73
 • +48 87 641 25 74
 • Anatol Budzisz – +48 506 718 327
 • Karol Ziarko – +48 506 718 116
 • Łukasz Daniszewski – +48 501 206 675
 • fps.sztabin@pronar.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 9.00 – 14.00

 1. Galeria Sztabin
  Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

 

Andrzejewo

 • Andrzejewo Kolonie 67A, 07-305 Andrzejewo
 • +48 86 271 92 05
 • Krzysztof Gołaszewski – +48 509 510 110
 • Łukasz Przeździecki – +48 509 777 551
 • Karol Janczewski – +48 507 063 827
 • Krzysztof Kamiński – +48 507 925 797
 • fps.andrzejewo@pronar.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 9.00 – 14.00

 1. Galeria Andrzejewo
  Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Brańsk

 • Ul. Armii Krajowej 2, 17-120 Brańsk
 • +48 85 655 06 46
 • Patryk Bańkowski – +48 509 179 368
 • Marek Kalicki – +48 519 625 742
 • Janusz Bartoszuk – +48 509 142 825
 • Piotr Mironiuk – +48 507 923 625
 • fps.bransk@pronar.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 9.00 – 14.00

 1. Galeria Brańsk
  Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Łany

 • Łany 32A, 24-173 Markuszów
 • FPS Łany – +48 507 924 114
 • Adam Lizut – +48 507 924 664
 • fps.lany@pronar.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
sobota: 9.00 – 14.00

 1. Galeria Łany
  Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Imię (*)

Nazwisko (*)

Miejscowość

Wybierz kraj

Adres email (*)

Numer telefonu

Temat informacji zwrotnej(*):

Twoja wiadomość (*)

Preferuję kontakt:

(*)- pola obowiązkowe

Przepisz tekst z obrazka:
captcha

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”).
PRONAR ustanowił Inspektora Danych Osobowych, Kontakt pisemny Barbara Kuczko PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl;
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ),
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego podstawą będzie zgoda ( art. 6 usta 1 lit a RODO).
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz firmom kurierskim w zakresie wysyłki czasopisma.
Dane osobowe przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, albo do momentu wycofania zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego a po tych okresach zgodnie z przepisami prawa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora : dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania kwartalnika lub informowania o oferowanych przez PRONAR produktach lub usługach.