Badania zmęczeniowe kół

Urządzenie powoli na uzyskanie możliwości wykonania badań trwałości opon i „ badań wytrzymałości zmęczeniowej kół” do prędkości 120km/h i kół ze wzmocnionym obrzeżem i z pierścieniem wykonanym w technologii obróbki plastycznej. Umożliwi również: wyznaczenie charakterystyk wytrzymałości zmęczeniowej dla w/w produktów, określenie wpływu rodzaju ogumienia na wytrzymałość kół i obręczy jak również odwrotnie, czyli wpływu obręczy na ogumienie, uzyskanie możliwości określenia sztywności promieniowej, obwodowej i poprzecznej opon, w połączeniu z tensometrami – określenie wpływu sił działających na oponę na naprężenia powstające w kole, uzyskanie możliwości określenia zachowania koła tarczowego i opony w przypadku uderzenia w krawężnik (lub inną przeszkodę) szczególnie dla kół ze wzmocnionym obrzeżem i kół do prędkości 120 km/h pozwoli na ocenę wytrzymałości obrzeża w skrajnych warunkach punktowego nacisku działającego na to obrzeże, sprawdzenie wyważenia kół do prędkości 120 km/h i określenie wpływu zastosowanych technologii wzmocnionego obrzeża na stopień niewyważenia obręczy i całego koła ogumionego, uzyskanie możliwości określenia zachowania się opony i koła tarczowego w przypadku znaczącego wzrostu ciśnienia w ogumieniu, szczególnie dla kół ze wzmocnionym obrzeżem i kół do prędkości 120 km/h. Dzięki urządzeniu będzie możliwa ocena wytrzymałości obrzeża w skrajnych warunkach przeciążenia działającego na to obrzeże  oraz świadczenie usług  z zakresu badań sztywności promieniowej poosiowej i obwodowej kół.

 1. Stanowisko do badań wytrzymałości zmęczeniowej kół

  Parametry:

  •  średnica opony zamontowanej na kole tarczowym > 1935 mm, szerokość opony > 700 mm,
  • ciśnienie robocze przy sprawdzaniu ciśnieniowym kół do 150 atm,
  • średnica badanego koła tarczowego na uderzenie boczne do 24″,
  • wyważanie kół statyczne i dynamiczne o masach do 500kg

   

  Przeznaczenie:

  • badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe,
  • prowadzenie badań trwałości ogumienia wg regulaminu ECE nr 106, 108, 109 oraz wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe wg PN-93/S-91240.03 i regulaminu ECE nr 124, jak również norm: EUWA ES-3.12 i SAE J267,
  • badania sztywności promieniowej, poosiowej i obwodowej opon (z jednoczesnym pomiarem naprężeń i odkształceń występujących na kole tarczowym – tensometria elektrooporowa),
  • określenie parametrów mechanicznych opony,
  • badanie odporności koła opony na rozerwanie ciśnieniem wodnym (badanie zachowania się koła tarczowego podczas znacznego przeciążenia opony),
  • badanie odporności koła tarczowego na uderzenie boczne (impact test),
  • wyważanie kół ogumionych i felg statyczne i dynamiczne