Praca w Pronar Sp. z o.o. to Twój Nowy Kierunek!!!

Dewizą PRONAR-u jest inwestowanie w ludzi. To oni są najważniejszym ogniwem firmy, więc istotnym priorytetem jest rozwój kapitału ludzkiego. Rozwijamy swoje produkty i technologie w oparciu o wiedzę i doświadczenie wykształconej i nowocześnie zarządzanej kadry. To właśnie dzięki pracownikom budowana jest pozycja naszej firmy. Rozwój spółki wymaga stałego dopływu nowej kadry: handlowców, konstruktorów, technologów, pracowników pionu produkcji i obsługi. Młodzi ludzie, stawiając pierwsze zawodowe kroki w PRONARZE, uzyskują opiekę i pomoc, co pozwala im w krótkim czasie zyskać miano specjalisty w branży.
Firma oferuje pracę przedstawicielom wielu różnych zawodów – wśród poszukiwanych specjalności są między innymi specjaliści ds. handlu, konstruktorzy, technolodzy i automatycy, spawacze i operatorzy malarni. Szczególnie poszukujemy wysoko wykwalifikowanych programistów i operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie.
Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, aby swoją pracą i kompetencjami przyczynić się do dalszego rozwoju firmy PRONAR, zapraszamy do składania aplikacji. Szczegółowa oferta przedstawiona jest w zakładce AKTUALNE OFERTY PRACY.
Praca w Pronar

Zatrudnieni w firmie PRONAR pracownicy mogą liczyć na możliwość rozwoju zawodowego poprzez różnego typu szkolenia i kursy, stabilną i interesującą pracę w prężnie rozwijającej się firmie; bardzo dobre warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie. Dla najlepszych zapewniamy możliwość zamieszkania w hotelu robotniczym i niezbędne narzędzia pracy. Osoby pracujące w PRONARZE mogą się cieszyć także całym szeregiem udogodnień. Są to m.in. możliwość wykupienia obiadów w zakładowej stołówce, dofinansowanej przez firmę, bezpłatne napoje, dostęp do małych kuchni w biurach i halach produkcyjnych
Dzięki organizowanym na szeroką skalę kursom i szkoleniom pracownicy firmy mogą liczyć na możliwość rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie różnego rodzaju certyfikatów i uprawnień, np. w zakresie technik negocjacji i sprzedaży, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługi wózków jezdniowych, spawania i powiązanego z nim wdrażania nowoczesnych technologii. Firma prowadzi także szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników. Nowozatrudniona osoba przechodzi szkolenie, dzięki któremu może szybciej wdrożyć się w nowe obowiązki, co w efekcie umożliwia skuteczniejsze realizowanie powierzonych jej zadań. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą także w szkoleniach z zakresu budowy i działania naszych nowych produktów, które są wprowadzane na rynek.
Proces rekrutacji pracowników rozpoczyna się wraz z dostarczeniem droga tradycyjną lub mailową aplikacji zawierającej CV oraz krótki list motywacyjny. Dokumenty te pozwalają na dokonanie selekcji kandydatur pod kątem wymaganego doświadczenia lub niezbędnych kwalifikacji i umiejętności. Wybrani w ten sposób kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w obecności rekrutera, a także osób odpowiedzialnych za poszczególne działy firmy. Ten etap pozwala na dokonanie weryfikacji odpowiednich predyspozycji, a także bezpośrednie sprawdzenie informacji zawartych w CV.
Kandydaci, którzy na drodze tych dwóch etapów zostaną zaakceptowani, zapraszani są do sfinalizowania procesu rekrutacji i uzgodnienia wszystkich warunków umożliwiających rozpoczęcie pracy.

PRONAR jako jeden z największych pracodawców w regionie dysponuje największą ofertą praktyk studenckich na terenie województwa podlaskiego. Dzięki nim przyszli inżynierowie i magistrowie mogą zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe w dużym i nowoczesnym przedsiębiorstwie. Praktyki studenckie to świetna okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką oraz poznania specyfiki pracy w firmie o zasięgu międzynarodowym. Na chętnych do pogłębiania swoich umiejętności czeka wyspecjalizowana kadra, która chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, tworząc jednocześnie przyjazną atmosferę pracy.
Aktualnie organizujemy praktyki studenckie na niżej wymienione działy:

  1. Dział Wdrożeń – dedykowany studentom kierunków technicznych, przyszłym konstruktorom i technologom.
  2. Biuro Planowania Produkcji oraz Dział Kontroli Jakości – dedykowane studentom zarządzania i inżynierii produkcji.
  3. Dział Logistyki – dedykowany studentom logistyki.
  4. Dział Handlu Zagranicznego – dedykowany studentom znającym języki obce: niemiecki, rosyjski, angielski, francuski, lub hiszpański. Preferowane kierunki, to: handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, a także filologie języków obcych.
  5. Dział Marketingu – dedykowany studentom marketingu i zarządzania oraz kierunków artystycznych.
  6. Dział Księgowości i Finansów – dedykowany studentom ekonomii lub matematyki.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w PRONARZE proszone są o składanie swoich aplikacji na adres mailowy kadry@pronar.pl