Praca


Pozycja lidera w branży maszyn rolniczych i komunalnych oraz ciągły rozwój firmy PRONAR jest efektem wiedzy, umiejętności i zaangażowania naszych pracowników. Styczność z nowoczesną technologią, funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym oraz ciągły rozwój kwalifikacji zawodowych są tym co możemy zaoferować zainteresowanym pracą w PRONARZE. Poza tym, swoim pracownikom firma zapewnia stabilność zawodową oraz zatrudnienie ramach umowy o pracę na pełen etat.
Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu profesjonalistów, aby swoją pracą i kompetencjami przyczynić się do dalszego rozwoju firmy PRONAR zapraszamy do składania aplikacji.
Pronar mając świadomość, że siłą każdej firmy są jej ludzie, stawia na intensywny rozwój zawodowy swojej kadry. Nieustanne podnoszenie standardów pracy wymaga stworzenia optymalnych warunków do rozwoju kompetencji każdego pracownika. Pronar daje możliwość zdobywania nowych umiejętności, takich jak obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Dla kadry specjalistów i managerów firma oferuje szkolenia poszerzające ich wiedzę techniczną, zdolności handlowe oraz umiejętności związane z zarządzaniem konkretnym procesem, lub zasobami ludzkimi.
Firma prowadzi również szkolenia wewnętrzne dla swoich pracowników. Po pierwsze są to szkolenia dla nowo przyjętych osób, dzięki którym mogą oni szybciej wdrożyć się w nowe obowiązki skutecznie realizować swoje zadania pracy. Po drugie, są to szkolenia z zakresu budowy i działania nowych produktów Pronar, które są wprowadzane na rynek.
Rozwój zawodowy w Pronarze to ciągła inwestycja pracowników. Nowoczesna firma, to nie tylko nowoczesne technologie – to także wykwalifikowana kadra, która ciągle poszerza swoje horyzonty.
Tab 3 Content
Proces rekrutacji pracowników rozpoczyna się od selekcji przesłanych CV (drogą mailową, lub tradycyjnie) do Działu Kadr. Na tym etapie typowani są kandydaci spełniający podstawowe wymagania firmy, a więc umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy, rodzaj ukończonej szkoły, lub uczelni wyższej oraz doświadczenie zawodowe.
Podczas drugiego etapu rekrutacji wybrani kandydaci zapraszani są do siedziby firmy Pronar, do Narwi na rozmowę kwalifikacyjną. Obecny na niej jest pracownik Działu Kadr odpowiedzialny za rekrutację oraz kierownik zarządzający danym działem. Podczas rozmowy sprawdzana jest wiedza każdego kandydata (np. z zakresu znajomości rysunku technicznego) oraz jego umiejętności, takie jak np. spawanie, lub obsługa konkretnych maszyn i urządzeń. W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i managerskie, sprawdzana jest znajomość języków obcych, wiedza z zakresu danego procesu (np. projektowania, sprzedaży, czy też zarządzania zespołem ludzi) oraz cechy osobowościowe kandydata predysponujące do pracy na danym stanowisku.
Kandydatom, którzy pomyślnie przeszli cały proces naboru pracownika, na ostatnim etapie rekrutacji przedstawiane są szczegóły dot. zatrudnienia w jednym z działów firmy Pronar.
Pronar co roku umożliwia studentom praktykowanie w poszczególnych działach firmy. Jest to największa oferta praktyk studenckich w woj. podlaskim, dzięki której młodzi ludzie – przyszli inżynierowie i magistrowie jako specjaliści w danej dziedzinie mogą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w dużym i nowoczesnym przedsiębiorstwie.
Poprzez organizowanie praktyk studenckich Pronar umożliwia żakom skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, a co najważniejsze poznanie specyfiki pracy w firmie o zasięgu międzynarodowym. Praktykanci spotykają się tutaj z przyjazną atmosferą, a doświadczeni specjaliści Pronaru zawsze służą im pomocą i dobrą radą.
Na jakie działy Pronar przyjmuje praktykantów?
1. Dział Wdrożeń – dedykowany studentom kierunków technicznych, przyszłym konstruktorom i technologom.
2. Biuro Planowania Produkcji oraz Dział Kontroli Jakości – dedykowane studentom zarządzania i inżynierii produkcji.
3. Dział Logistyki – dedykowany studentom logistyki.
4. Dział Handlu Zagranicznego – dedykowany studentom znającym języki obce: niemiecki, rosyjski, angielski, francuski, lub hiszpański. Preferowane kierunki, to: handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, a także filologie języków obcych.
5. Dział Marketingu – dedykowany studentom marketingu i zarządzania oraz kierunków artystycznych.
6. Dział Księgowości i Finansów – dedykowany studentom ekonomii, lub matematyki.
jesteś zainteresowany praktykami studenckimi w firmie Pronar, napisz do nas na: praktyki@pronar.pl