Badania osi

Badania osi w warunkach eksploatacji
Badania osi w warunkach eksploatacji
Badania wykonywane są według Regulaminu nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ ). Stanowisko umożliwia badanie osi w warunkach zbliżonych do warunków pracy.
Badania zmęczeniowe osi
Badania zmęczeniowe osi
Badania na tym stanowisku pozwalają na praktyczną weryfikację zaprojektowanych prętów osi pod kątem ich wytrzymałości zmęczeniowej.