Badania osi

Badania osi w warunkach eksploatacji
Badania osi w warunkach eksploatacji
Stanowisko pozwala na badanie osi w warunkach zbliżonych do warunków pracy. Na danym stanowisku dokonywany jest również pomiar skuteczności hamowania osi.
Badania zmęczeniowe osi
Badania zmęczeniowe osi
Badania na tym stanowisku pozwolą na praktyczną weryfikację zaprojektowanych osi pod kątem ich wytrzymałości zmęczeniowej.