W najnowszym wydaniu kwartalnika Pronar:

miniatura_aktualnosci » Pronar doceniony za inwestycje
» Złoty Medal i Diament Forbes dla Pronaru
» Co druga przyczepa rejestrowana w Polsce to Pronar
» 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi
» Targi
» PROW 2014-2020
» Dni Otwarte w Fabrycznych Punktach Sprzedaży
» Konkurs „Pronar oczami dziecka” – wyniki
miniatura_zielonka » Prasy belujące Pronaru w Austrii
» Prasa belująca PRONAR Z500K
» Wozy paszowe – przegląd oferty
» Opinie użytkowników
miniatura_komunalne » Seria rozdrabniaczy wolnoobrotowych MRW 2.85
» Mobilny przesiewacz bębnowy na podwoziu gąsienicowym PRONAR MPB 20.55gh
» Nowa generacja silników mobilnych przesiewaczy bębnowych
» Maszyny do utrzymania czystości terenów zurbanizowanych
» Głowice robocze do wysięgników wielofunkcyjnych- przegląd oferty
» Systemy wykaszania przydrożnych pasów zieleni
» Opinie użytkowników
miniatura_przyczepy » Nowość Pronar PT612L
» Przegląd oferty przyczep jednoosiowych, paletowych serii PT
» Hydrauliczny system zabezpieczenia ładunku w przyczepach belowych
» Przyczepa T046/2, T400, T900, T902, T679/5, T679/6 i PB3100
» Wozy przeładowcze Pronaru- przegląd oferty
» Opinie użytkowników
miniatura_technlogie » Nowoczesne laboratoria Centrum Badawczo-Rozwojowego
» Wydział Produkcji Profili Burtowych – Warto postawić na jakość
» Wydział Produkcji Osi – Dobre hamulce to bezpieczna praca
» Maszyna do montażu siłowników teleskopowych
» Kontrola jakości na Wydziale Kół Tarczowych

Pobierz najnowszy kwartalnik Pronar

kwartalnik-39_miniatura2

Zapisz się do bezpłatnej prenumeraty!

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatną wersję kwartalnika Pronar, prosimy o wypełnienie danych do wysyłki:

Imię*

Nazwisko*

Ulica, numer*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Adres e-mail**

(*)- pola obowiązkowe, jeśli chcesz otrzymywać prenumeratę

(**)- pola obowiązkowe, jeśli chcesz otrzymywać elektroniczną prenumeratę

Przeczytałem i zaakceptowałem politykę prywatności.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pronar Sp. z o .o. w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie;*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.) pochodzących od Pronar Sp. z o .o.;*

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Pronar Sp. z o .o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138, 650..);*

Przepisz tekst z obrazka:
captcha

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939 (zwanej dalej: „PRONAR”).
PRONAR ustanowił Inspektora Danych Osobowych, Kontakt pisemny Barbara Kuczko PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl;
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ),
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego podstawą będzie zgoda ( art. 6 usta 1 lit a RODO).
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, oraz firmom kurierskim w zakresie wysyłki czasopisma.
Dane osobowe przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, albo do momentu wycofania zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego a po tych okresach zgodnie z przepisami prawa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora : dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na wykorzystywanie zgody telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl
Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania kwartalnika lub informowania o oferowanych przez PRONAR produktach lub usługach.