Laboratorium akredytowane

 

 Laboratorium akredytowane certyfikat AB 942
 1. Więcej o laboratorium AB-1 AB-2
  Laboratorium akredytowane AB-1 AB-2 posiada certyfikat akredytacji nr AB 942 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie niżej wymienionych badań. Poniższe badania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań kół tarczowych (np. EUWA, TRA).

   Laboratorium akredytowane certyfikat AB 942

  Laboratorium akredytowane AB-1 AB-2 w ramach akredytacji realizuje następujące typy badań:

  1. Wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych z ogumieniem pneumatycznym wg normy PN-93/S-91240/03 w zakresie

  1.1 Wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie wg punktu 5.4.14 normy w zakresie:

  - maksymalny rozmiar obręczy badanego koła [cal]: 45

  - maksymalna siła obciążająca [kN]: 20

  - maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]: 450

  1.2 Wytrzymałości zmęczeniowej na obciążenie promieniowe wg punktu 5.4.15 normy w zakresie:

  - maksymalna średnica opony badanego koła [mm]: 1935

  - minimalna średnica opony badanego koła [mm]: 425

  - maksymalna szerokość opony badanego koła[mm]: 800

  - maksymalna siła docisku badanego koła do bieżni [kN]: 160

  - maksymalna prędkość liniowa bieżni [km/h]: 65

  2. Trwałości ogumienia zgodnie z UNECE regulamin 106 w zakresie:

  - maksymalna średnica opony [mm]: 1935

  - minimalna średnica opony [mm]: 425

  - maksymalna szerokość opony [mm]: 800

  - maksymalna siła docisku opony do bieżni [kN]: 160

  - maksymalna prędkość liniowa bieżni [km/h]: 65

  Dodatkowo laboratorium realizuje następujące typy badań:

  • Badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe.
  • Prowadzenie badań trwałości ogumienia wg regulaminu ECE nr 108, 109 oraz wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe wg PN-93/S-91240.03 i regulaminu ECE nr 124, jak również norm: EUWA ES-3.12 i SAE J267.
  • Badania sztywności promieniowej i poosiowej opon (z jednoczesnym pomiarem naprężeń i odkształceń występujących na kole tarczowym).
  • Określenie parametrów mechanicznych opony.

 

AB_1631_pronar_2
 1. Więcej o laboratorium AB-3
  Laboratorium akredytowane AB-3 posiada certyfikat akredytacji nr <strong>AB 1631</strong> wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie niżej wymienionych badań. Poniższe badania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań kół tarczowych.

  AB_1631_pronar_2Laboratorium akredytowane AB-3 w ramach akredytacji realizuje następujące typy badań:

  1. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe
  2. Badania trwałości ogumienia wg regulaminu ECE nr 106, 108, 109 oraz wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe wg PN-93/S-91240.03 i regulaminu ECE nr 124, jak również norm: EUWA ES-3.12 i SAE J267.
  3. Badania sztywności promieniowej, poosiowej i obwodowej opon (z jednoczesnym pomiarem naprężeń i odkształceń występujących na kole tarczowym – tensometria elektrooporowa).
  4. Określenie parametrów mechanicznych opony,
  5. Badanie odporności koła opony na rozerwanie ciśnieniem wodnym (badanie zachowania się koła tarczowego podczas znacznego przeciążenia opony).
  6. Badanie odporności koła tarczowego na uderzenie boczne (impact test).
  7. Wyważanie kół ogumionych i felg statyczne i dynamiczne.