Laboratorium akredytowane

 Laboratorium akredytowane certyfikat AB 942
 1. Więcej o laboratorium AB-1 AB-2
  Laboratorium akredytowane AB-1 AB-2 posiada certyfikat akredytacji nr AB 942 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie niżej wymienionych badań. Poniższe badania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań kół tarczowych (np. EUWA, TRA).

   Laboratorium akredytowane certyfikat AB 942

  Laboratorium akredytowane AB-1 AB-2 w ramach akredytacji realizuje następujące typy badań:

  1. Wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych z ogumieniem pneumatycznym wg normy PN-93/S-91240/03 w zakresie

  1.1 Wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie wg punktu 5.4.14 normy w zakresie:

  – maksymalny rozmiar obręczy badanego koła [cal]: 45

  – maksymalna siła obciążająca [kN]: 20

  – maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]: 450

  1.2 Wytrzymałości zmęczeniowej na obciążenie promieniowe wg punktu 5.4.15 normy w zakresie:

  – maksymalna średnica opony badanego koła [mm]: 1935

  – minimalna średnica opony badanego koła [mm]: 425

  – maksymalna szerokość opony badanego koła[mm]: 800

  – maksymalna siła docisku badanego koła do bieżni [kN]: 160

  – maksymalna prędkość liniowa bieżni [km/h]: 65

  2. Trwałości ogumienia zgodnie z UNECE regulamin 106 w zakresie:

  – maksymalna średnica opony [mm]: 1935

  – minimalna średnica opony [mm]: 425

  – maksymalna szerokość opony [mm]: 800

  – maksymalna siła docisku opony do bieżni [kN]: 160

  – maksymalna prędkość liniowa bieżni [km/h]: 65

  Dodatkowo laboratorium realizuje następujące typy badań:

  • Badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe.
  • Prowadzenie badań trwałości ogumienia wg regulaminu ECE nr 108, 109 oraz wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe wg PN-93/S-91240.03 i regulaminu ECE nr 124, jak również norm: EUWA ES-3.12 i SAE J267.
  • Badania sztywności promieniowej i poosiowej opon (z jednoczesnym pomiarem naprężeń i odkształceń występujących na kole tarczowym).
  • Określenie parametrów mechanicznych opony.

 

AB_1631_pronar_2

 1. Więcej o laboratorium CBR
  Laboratorium akredytowane CBR posiada certyfikat akredytacji nr AB 1631 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie niżej wymienionych badań. Poniższe badania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań kół tarczowych.

  AB_1631_pronar_2Laboratorium akredytowane CBR w ramach akredytacji realizuje następujące typy badań:

  1. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe wg PN-93/S-91240.03
  2. Badania trwałości ogumienia wg regulaminu ECE nr 106
  3. Badania właściwości mechanicznych (statyczna próba rozciągania) wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09 met. A i B
  4. Badania twardości metodami Brinella (wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12), Rockwella (wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10) i Vickersa (wg PN-EN ISO 6507-1:2007)
  5. Badania udarności sposobem Charpy’ego wg PN-EN ISO 148-1:2010