Laboratoria akredytowane

Laboratorium akredytowane AB-1 AB-2

Laboratorium akredytowane AB-1 AB-2 posiada certyfikat akredytacji nr AB 942 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie niżej wymienionych badań. Poniższe badania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań kół tarczowych (np. EUWA, TRA).

 Laboratorium akredytowane AB 942

Laboratorium akredytowane AB-1 AB-2 w ramach akredytacji realizuje następujące typy badań:

1. Wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych z ogumieniem pneumatycznym wg normy PN-93/S-91240/03 w zakresie

1.1 Wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie wg punktu 5.4.14 normy

1.2 Wytrzymałości zmęczeniowej na obciążenie promieniowe wg punktu 5.4.15 normy

2. Trwałości ogumienia zgodnie z UNECE regulamin 106

 

Laboratorium CBR

Laboratorium akredytowane CBR posiada certyfikat akredytacji nr AB 1631 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie niżej wymienionych badań. Poniższe badania są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań kół tarczowych.

Laboratorium akredytowane AB1631 Pronar_2

Laboratorium akredytowane CBR w ramach akredytacji realizuje następujące typy badań:

 1. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej kół tarczowych na obciążenia promieniowe wg PN-93/S-91240.03
 2. Badania trwałości ogumienia wg regulaminu ECE nr 106
 3. Badania właściwości mechanicznych (statyczna próba rozciągania) wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09 met. A i B
 4. Badania twardości metodami Brinella (wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12), Rockwella (wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10) i Vickersa (wg PN-EN ISO 6507-1:2007)
 5. Badania udarności sposobem Charpy’ego wg PN-EN ISO 148-1:2010
 6. Badanie skuteczności hamowania przyczep – badanie drogowe oraz stacjonarne przyczep pojazdów kategorii R wg Dodatku I Załącznika VII do Rozporządzenia 2015/68
 7. Badanie drogowe przyczep pojazdów kategorii O wg Regulamin nr 13 EKG ONZ Załącznik II
 8. Pomiar kąta widoczności geometrycznej i rozmieszczenia przestrzennego świateł pojazdy kategorii M, N, O wg Regulamin nr 48 EKG ONZ (punkt 5 i 6) oraz pojazdów kategorii R wg Załącznika XII do Rozporządzenia 2015/208
 9. Pomiar wymiarów elementów zewnętrznych pojazdu kategorii R oraz jego akcesoriów wg Załącznik XIV do Rozporządzenia 2015/208
 10. Pomiar wymiarów miejsca przeznaczonego do montażu tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów kategorii R wg Załącznika XIX Rozporządzenia 2015/208
 11. Wysokość znaków. Tabliczka znamionowa i oznakowania pojazdów kategorii R wg Załącznika XX Rozporządzenia 2015/208
 12. Pomiary wymiarów geometrycznych, pomiar masy pojazdów kategorii R wg Załącznika XXI Rozporządzenia 2015/208
 13. Wytrzymałość na obciążenia statyczne. Tylne konstrukcje zabezpieczające pojazdów kategorii M, N, O wg Regulaminu nr 58 EKG ONZ oraz pojazdów kategorii R wg Załącznika XXVI do Rozporządzenia 2015/208
 14. Wytrzymałość na obciążenia statyczne. Zabezpieczenia boczne pojazdów kategorii M, N, O wg Regulamin nr 73 EKG ONZ oraz pojazdów kategorii R wg Załącznika XXVII do Rozporządzenia 2015/208
 15. Wymiary geometryczne opon pojazdów kategorii R wg Załącznika XXX Rozporządzenia 2015/208
 16. Pomiar kąta, wymiary geometryczne osłon przeciw rozbryzgowych pojazdów kategorii R wg Załącznika XXXI Rozporządzenia 2015/208
 17. Wytrzymałość zmęczeniowa urządzenia sprzęgającego pojazdów kategorii M, N, O wg Regulaminu nr 55 EKG ONZ bez punktu 2 oraz pojazdów kategorii R wg Załącznika XXXIV do Rozporządzenia 2015/208
 18. Badanie skuteczności hamowania przyczep pojazdów kategorii N, O wg Regulaminu nr 13 EKG ONZ oraz przyczep pojazdów kategorii R wg dodatku I Załącznika VII do Rozporządzenia 2015/68.
 19. Stateczność pojazdu kategorii N2, N3, O3 i O4 zgodnie z Regulaminem nr 111 EKG ONZ oraz pojazdów kategorii M2, M3, klasy II III lub B zgodnie z Regulaminem nr 107 EKG ONZ.


Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą badań nieakredytowanych