W ostatnich dniach Pronar odwiedzili przedstawiciele naszego fińskiego importera. Wraz z nimi zakłady produkcyjne Pronaru zwiedziła grupa rolników wielkoobszarowych. W większości byli to użytkownicy naszych maszyn. Mieli oni znakomitą okazję zobaczyć pełną ofertę nowoczesnych maszyn Pronaru. Zaskoczenie z ich strony było ogromne. Już podczas zwiedzania dyskutowali na temat, które z nich mogliby wykorzystać we własnych gospodarstwach.

Przy okazji Finowie zobaczyli jakie technologie, procesy produkcyjne są stosowane w firmie. Jak przebiega proces kontroli jakości oraz badań i testów przed wdrożeniem produktu. Zapoznali się również z nowymi modelami maszyn, które niebawem wejdą do seryjnej produkcji.

Po zakończeniu części technicznej udało się wygospodarować krótką chwilę na zwiedzenie okolic Narwi, goście odwiedzili też Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.