Biuro konstrukcyjne


Projektowanie to nasza pasja, a rzeczy niemożliwe są dla nas wyzwaniem

Dział konstrukcyjno – technologiczny liczy 150 inżynierów zatrudnionych we własnym Centrum Naukowo Badawczym. Posiadamy 20 letnie doświadczenie w pracach projektowo-wdrożeniowych. Oprócz biura konstrukcyjnego dysponujemy własną prototypownią, modelarnią.
W naszej pracy opieramy się na oprogramowaniu CAD/CAM (Solid Edge/NX) oraz Autodesk (AutoCad). W celu przyspieszenia prac, zwiększenia efektywności pracy zespołowej (projektowanie współbieżne) oraz zwiększeniu bezpieczeństwa danych wdrożyliśmy system PLM do zarządzanie dokumentacją i cyklem życia wyrobu. Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie m.in. projektowania. Na etapie badań i rozwoju współpracujemy z DEKRA, TUV, ITS, PIMOT, ITP, SZZPLS a.s., TDT, oraz wyższymi uczelniami technicznymi.


Dotychczas zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy ponad  450 wyrobów z branży maszyn rolniczych, komunalnych i przemysłu samochodowego.

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu i wykonaniu maszyn i oprzyrządowania technologicznego:

 • automatyczne linie produkcyjne i diagnostyczne
 • oprzyrządowanie spawalnicze,  do obróbki plastycznej i obr. skrawaniem,
 • form do produkcji elementów z tworzyw sztucznych w technologiach:
  • termoformowania próżniowego,
  • wtrysku niskociśnieniowego poliuretanów miękkich i integralnych,
  • formowania rotacyjnego
  • laminatów poliestrowo-szklanych.

Największe osiągnięcia:

 • Linia do zbioru masy zielonej z podmokłych terenów (jedyne wdrożenie w Polsce)
 • Przyczepa z przesuwną ścianą (jedyne wdrożenie w Polsce)
 • kabina ciągnika rolniczego bez słupka środkowego (jedyne wdrożenie w Polsce)
 • pług do odśnieżana z teleskopowymi odkładnicami (jedyne wdrożenie w Polsce)
 • pełna linia ciągników 35-265KM
 • pełna linia przyczep rolniczych
 • typoszereg listew tnących do kosiarek
 • mobilne przesiewacze bębnowe odpadów komunalnych
 • mobilne rozdrabniacze do odpadów komunalnych
 • stanowiska diagnostyczne (między innymi do badania cylindrów hydraulicznych, do badania hałasu listew tnących, badania osi jezdnych, badania kół)

Oferta

Całość prac prowadzimy z zachowaniem wszystkich niezbędnych faz wdrożenia, a na każdym etapie projektu umożliwiamy aktywną obecność klienta. Podczas realizacji projektu gwarantujemy zachowanie tajemnicy i poufności.

W zależności od złożoności projektu (hydraulika, automatyka, elektronika i elektryka, układy przeniesienia napędu, spawalnictwo) angażujemy w nim odpowiednich inżynierów specjalistów.

Realizujemy projekty kompleksowo lub niektóre  jego etapy jak:

 • badanie rynku
 • koncepcja i wybór optymalnego rozwiązania
 • badanie czystości patentowej
 • opracowanie projektu technicznego prototypu
 • komputerowa wizualizacja projektu
 • analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem komputerowych narzędzi do obliczeń i symulacji
 • wykonanie prototypu
 • badania stanowiskowe i ruchowe (w tym eksploatacyjne i przyśpieszone)
 • opracowanie pełnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej do produkcji seryjnej
 • opracowanie dokumentacji przyrządów i pomocy warsztatowych
 • opracowanie dokumentacji do homologacji i certyfikacji wyrobów
 • opracowanie dokumentacji i zgłoszenie wzoru użytkowego, przemysłowego lub wynalazku
 • rozwój wyrobu

            Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego projektu. Każdorazowo uzgadniamy z klientem zakres usługi projektowej oraz proponujemy kilka wariantów tak aby zagwarantować efektywne wdrożenie. Z racji naszego doświadczenia reagujemy na bieżąco  w przypadku zmieniających się założeń projektowych.